Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu


Idź do treści

Galeria

Dane

Publiczna placówka kształcenia praktycznego
Organ prowadzący
MIASTO GRUDZIĄDZ
Nadzór pedagogiczny
KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY
adres:
ul. Czarnieckiego5/7
86-300 GRUDZIĄDZ
TEL. 564659059,TEL./FAKS 564659060
kontakt@ckp.net.pl

REGON 871677745 NIP 876-22-27-396

Wizja

Centrum jest placówką stosującą efektywne technologie nauczania, osiągającą wysoką jakość kształcenia praktycznego.
Młodzież i dorośli uzyskują, uzupełniają i aktualizują umiejętności i kwalifikacje zawodowe przydatne na rynku pracy.
Nauczyciele Centrum posiadają umiejętności i kwalifikacje dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb placówki.

Statut


Zadania

  • prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w tym modułowego programu nauczania dla danego zawodu;
  • prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników;
  • organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
  • opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia;
  • przygotowywanie oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego dostosowanej do potrzeb rynku pracy.
  • Centrum może organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.
  • organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych


Program partnerski

Misja

Stwarzając każdemu uczniowi i słuchaczowi warunki do rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości, kreując postawy twórcze, pobudzając aktywność poznawczą i przedsiębiorczość wnosimy wkład w budowę społeczeństwa opartego na wiedzy. Przekazując z pasją wiedzę i umiejętności przygotowujemy obywateli zdolnych uczyć się przez całe życie, doskonale radzących sobie na rynku pracy. Swoją pracowitością i zaangażowaniem, trafnością wyborów, skutecznością w działaniu zasługujemy na uznanie i szacunek społeczeństwa.


GŁÓWNA | INFORMACJE | EDUKACJA | KURSY | WARSZTAT | FUNDUSZE UNIJNE | KONKURS BHP | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego